Jeseník: investice do nového zdroje na spadnutí

blank

Nedávná modernizace úpravny vody v Adolfovicích nastolila podmínky vhodné pro posílení přítoku surové vody, informuje město Jeseník. K Borovému a Šumnému potoku proto plánuje přidat Keprnický potok. V souvislosti s tvorbou lokálního krizového plánu na pokles vydatnosti zdrojů bylo proto využití potoka shledáno optimálním řešením.

„U některých důležitých vodních zdrojů nám kolísá jejich vydatnost, případně také kvalita, což nás nutí přemýšlet o nových možnostech tak, abychom byli schopni za každé situace dodávat kvalitní pitnou vodu,“ uvedla ředitelka Vodovodů a kanalizací Jeseník Lenka Podhorná.

Projekt kromě připojení potoka na úpravnu počítá i s vybudováním nového vodojemu o kapacitě 1 000 kubíků vody. Společnosti to umožní akumulovat jednodenní spotřebu vody pro Skupinový vodovod Jeseník-Mikulovice. Celkové náklady dosáhnou téměř 130 milionů. Pomoci by měla dotace ve výši 70 % ze Státního fondu životního prostředí ČR. Realizaci musí schválit akcionáři Vak Jesenicka na valné hromadě.

Scroll to Top