VOD-KA opět očekává přes 10 000 návštěvníků

blank

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY – KANALIZACE 2023 (VOD-KA) v Praze otevře brány návštěvníkům v úterý 23. května. Na výstavišti v Letňanech se sejde odborná i laická veřejnost. Výstava také vlastníkům domů a bytů představí, jak co nejefektivněji nakládat s vodou, případně s kaly. Akce se letos zúčastní 300 tuzemských a zahraničních firem. Organizátor, společnost Exponex, předpokládá více než desetitisícovou účast. Pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Během třídenní výstavy bude otevřeno několik klíčových témat dneška. Vodárenství totiž patří mezi nejregulovanější a „nejsešněrovanější“ obory. Zasahuje do gesce několika ministerstev. Vlastníci a provozovatelé mají obrovské množství povinností, které plynou ze stále nově přicházející legislativy. Každá další regulace zatěžuje obor také finančně. Přesto se výše vodného a stočného zvedají pomalu. Pokud se provozovatel či vlastník chce chovat zodpovědně, musí narůstající náklady a investice vyplývající z nové legislativy promítnout do ceny.

Diskuze se povede také na téma novely vodního zákona. Ministerstvo životního prostředí v ní intenzivně prosazuje kontinuální monitoring na odtoku z čistírny odpadních vod. „Snažíme se tomu zabránit, jelikož jde technologicky a technicky o problematické opatření. Velmi usilujeme o to, aby byly z navrhované legislativy vyjmuty čistírny, které čistí komunální vody, a aby se navrhovaný monitoring týkal maximálně čistíren pro čistění průmyslových vod,“ říká ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Vilém Žák.

 Další diskutovanou legislativou bude směrnice o čištění městských odpadních vod. Odborníci se totiž shodují na tom, že dopad na budoucí ceny za vodné a stočné zatím nelze odhadnout, nicméně zcela jistě nastane. „Největší dopad bude mít na vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Celou řadu nových požadavků totiž nebude možné splnit bez zásadní rekonstrukce nebo budování nových prvků či provozních a technologických stupňů nejen u čistíren odpadních vod,“ říká Filip Wanner ze společnosti Energie AG.

Pro obor je zcela klíčové získávání prostředků na zamýšlené změny. Všechny tyto investice by měly být kryty z EU fondů, národních rozpočtů, komerčních úvěrů či řádně rozběhlého financování ze schématu EPR (Extended Producer Responsibility – „znečišťovatel platí“). Na tom závisí, do jaké míry se plnění požadavků promítne v cenách.

Scroll to Top