Čistírna v Modřicích součástí Open House Brno 2023

blank

Festival má za sebou šestý ročník. Cílem je ukázat veřejnosti nejzajímavější architektonické budovy v Brně. Ani letos nechyběla exkurze čistírny Brněnských vodáren a kanalizací v Modřicích. Čištění odpadních vod je totiž technicky náročnou, ale také zajímavou disciplínou, která je nezbytná pro ochranu životního prostředí. Festival za dobu své existence zaznamenal více než 80 000 návštěv.

Původní čistírna v lokalitě byla uvedena do zkušebního provozu v roce 1960. Rekonstrukce zahájená v roce 2001 a zahrnující všechny technologické celky byla ukončena o dva roky později. Na ni bezprostředně navázal jednoletý zkušební provoz.

Do trvalého provozu byla zrekonstruovaná čistírna uvedena v lednu 2005. V roce 2009 byla provedena optimalizace provozu, jejímž výsledkem bylo navýšení kapacity o více než 20 %. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikačním a denitrifikačním stupněm a odstraňováním fosforu simultánním srážením. Pro celý komplex je navržena soustava biofiltrů pro filtraci odpadního vzduchu a omezení zápachu pro objekty předčištění, zahušťování, odvodňování a sušení.

Čistírna, kterou ročně proteče 35 milionů kubíků odpadní vody, čeká rozsáhlá modernizace za 300 milionů. Stavbaři vybudují dvě kruhové dosazovací nádrže o průměru 50 metrů, které vzniknou v místě připraveném na územní a technologické rezervy. Doplní tak šest fungujících.

Scroll to Top