Jistebnice: nejen kancionál, ale také zajímavá kaskáda rybníků

blank

Městečko Jistebnice s dvěma tisíci obyvatel leží na severu Jihočeského kraje zhruba patnáct kilometrů severozápadně od Tábora. Je vstupní branou do přírodního parku Jistebnická pahorkatina. Má dvacet sedm částí v podobě malých osad na třinácti katastrálních územích.

Na severu od města, které se mimo jiné proslavilo tím, že na půdě místní fary byl v roce 1872 nalezen soubor duchovních husitských písní z počátku patnáctého století, jenž dostal dle místa svého objevení název Jistebnický kancionál, se nachází kaskáda několik rybníků na potoku Cedron. Ostatně povolení k výstavbě prvního rybníka dal městečku již v roce 1536 Kunešem Bohdaneckým.

Nejníže položeným rybníkem při výjezdu z Jistebnice je Chadimák, nad ním leží Obecní rybník, který je oblíbeným místem rybářů, nad nimi pak rozlehlejší Nový rybník a Velká Kaplice – největší rybník v kaskádě. Úplně posledními jsou pak Nehoninský rybník pojmenovaný podle vedlejší osady a Černý rybník u osady Stružinec.

Mezi Chadimákem a Obecním rybníkem se nachází mohyla Adolfa Katze, který byl zakladatelem místních sadů, jimiž vede po stranách rybníků naučná stezka. Pomník byl postaven místním okrašlovacím spolkem v roce 1915, mramorová deska odkazující k zakladateli sadů byla doplněna v roce 1918.

Výše položený Nový rybník stejně jako Velká Kaplice nad ním jsou chovné. Nový rybník prošel v uplynulých letech rekonstrukcí a lidé ho využívají také ke koupání.
Z příjemné procházky podél rybníků se otevírají krásné výhledy na kopcovitou a malebnou krajinu Jistebnicka.

Foto: Marek Síbrt

blank blank

blank blank

blank blank

blank blank

blank blank

blank blank

Scroll to Top