Nadregionální dispečerské řízení VSVČ

blank

15. března proběhla v sídle hradeckých vodáren akce pořádaná pod záštitou představitelů vodárenských společností u příležitosti Světového dne vody. Hlavními tématy byly dotační projekty, realizace a plány investičních akcí 2023 a téma nadregionálního dispečerského řízení Vodárenské soustavy východní Čechy (VSVČ).

V areálu hradeckých vodáren se nachází dispečerské řídicí středisko, které dohlíží nejen na běžný provoz, ale je využíváno také pro krizové řízení východočeské vodárenské infrastruktury v případech extrémních klimatických jevů. „Pracovníci dispečinku mají veškeré informace pro případné nouzové zásobování pitnou vodou, koordinují využití záložních zdrojů v celé oblasti a jejich přesuny mezi regiony. Toto centrum plně splňuje kritéria kybernetické bezpečnosti pro krizovou infrastrukturu k zajištění bezpečných dodávek vody,“ řekl provozní ředitel Královéhradecké provozní (KHP) Tomáš Hosa.

Vodárenská soustava má nenahraditelnou roli. „Stabilitu vodárenské soustavy považuji za jednu ze zásadních služeb pro obyvatele našeho regionu. Nadregionální dispečerské řízení pomáhá při řešení problematiky sucha, zajištění kvality vody a ochrany vodních zdrojů. V současné době, vzhledem k vyostřené situaci konfliktu na Ukrajině, spatřuji jeho velký význam také ve zvýšené ochraně před hrozbami kybernetických útoků na klíčové systémy společností zajišťujících kritickou infrastrukturu,“ zdůraznil Jakub Hanzl, generální ředitel KHP.

Scroll to Top