K Odře do Ratiboře

blank

Zhruba patnáct kilometrů od česko-polských hranic leží jedno z nejstarších měst ve Slezsku – Ratiboř – se zhruba 55 tisíci obyvateli. Cesta z Opavy i Ostravy sem trvá necelou půlhodinku a město je v současnosti, především během víkendů, častým cílem nakupujících z opačné strany hranice. Ratiboř má ale také zajímavou historii, kdy město patřilo jak polskému, tak českému králi, ale také Habsburkům, nebo Prusku. Etnicky smíšené Ratibořsko bylo ve dvacátém století také ohniskem územních sporů mezi Německem, Polskem a Československem.

Město je ale zajímavé také z hlediska vodohospodářského. Již ve třicátých a na začátku čtyřicátých let minulého století došlo k vytvoření nového koryta Odry východně od města, aby bylo zabráněno povodňovému nebezpečí. V důsledku toho se některé části – Ostróg a Plonia – ocitly na umělém ostrově. Přesto ničivé povodně v roce 1997 město výrazně zasáhly a právě na umělém ostrově mezi rameny Odry, byly poškozeny nejvíce.

Protipovodňové ochraně oblasti až směrem k Opole a Vratislavi pomohla výstavba poldru Buków kousek za hranicemi u stejnojmenné obce. Jeho kapacita se plánovaně zvětšuje v souvislosti s těžbou štěrku. Periodické zaplavování lokality přispívá ke zvýšení biodiverzity v oblasti. Maximální objem přesahuje 53 milionů kubíků vody.

Následně začal být budován další poldr u města Ratiboř, který byl zhruba za 12 miliard korun dokončen před téměř třemi lety. Má rozlohu 26 kilometrů čtverečních a pojme až 185 milionů kubíků vody, tedy jen o čtvrtinu méně než například Slezská Harta. Poldr by se v budoucnu měl změnit na klasickou přehradu. Plány na splavnění české části Odry jako součást výstavby kanálu D-O-L jsou po nedávném rozhodnutí vlády minulostí.

Ale pojďme zpět do centra Ratiboře. Pár set metrů od hlavního náměstí byla vybudována podél řeky vycházková trasa. Na opačné straně řeky, když přejdeme přes most, narazíme v již zmiňované čtvrti Ostróg na ratibořský zámek a hrad s přilehlých parkem, cyklostezkou, vycházkovou trasou, ale také třeba sportovním stadiónem a pivovarem. Ostatně první zmínka o hradu na místě původního slovanského hradiště pochází již z počátku dvanáctého století. Perlou je gotická zámecká kaple sv. Tomáše z Canterbury z konce třináctého století. Takže nejen na nákupy, ale také na výlet za Odrou a bohatou historií se vyplatí vyrazit kousek za hranice.

Foto: Marek Síbrt

blank blank

blank blank

blank blank

blank blank

Scroll to Top