Rekonstrukce vodovodu v Lovosicích

blank

Severočeská vodárenská společnost ohlásila další investiční akci. V Lovosicích zmodernizuje vodovod z roku 1954 v délce 2095,3 metru.

Během rekonstrukce budou opravované vodovodní řady odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno suchovodem. Investorem je SVS.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. března. Stavební práce začnou ve 12. týdnu.  Dle smlouvy o dílo má být hotovo 14. srpna. Na Litoměřicku společnost pro letošní rok naplánovala projekty za více než 300 milionů.

Scroll to Top