Vodárenské čtvrtky pokračují 16. března: Vodojemy II

blank

Vodárenské čtvrtky, čas pro on-line setkání, debaty nebo minisemináře na jedno téma, které jsou otevřené široké veřejnosti, budou pokračovat 16. března a zabývat se budou problematikou vodojemů. 

Vodárenské čtvrtky, které pořádá odborná skupina Vodárenství CzWA, navazují 16. března na únorové téma – vodojemy. V minulém webináři se posluchači mohli dozvědět mnoho zajímavého zejména o správné provozní praxi vodojemů.

Vodojemy II

Může se opět stát vodojem součástí veřejného prostoru a krajiny, jako tomu bylo dříve? Co přinese budoucnost do designu vodojemů? Jaké bude ohlédnutí za úspěšnou kariérou a zkušenostmi ze 40 let projektování a dozorování staveb vodojemů Richarda Schejbala? Bude jeho povídání stejně poutavé, jako o stavbě linky GAU na Úpravně vody Želivka?

Hosty Vodárenského čtvrtku 16. března budou:

L. Kužel (VIS)
R. Schejbal (SWECO)

Asociace pro vodu ČR (CzWA) sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

Scroll to Top