Povodí Odry zpřístupní rybné hospodářství na Kružberku

blank

U příležitosti Světového dne vody Povodí Odry zpřístupní nádrže Slezská Harta, Kružberk, včetně rybného hospodářství, a Šance. Při Dni otevřených dveří bude možné v sobotu 25. března 2023 od devíti ráno do tří hodin odpoledne (poslední vstup o půl třetí) kromě uvedených vodních děl navštívit vodohospodářský dispečink a laboratoře Povodí Odry v Ostravě na Varenské ulici.

Prohlídka vodního díla Kružberk s výkladem trvá přibližně 30 minut. Prohlídky probíhají ve skupinách zhruba po 40 osobách. Začátek prohlídky je na levé straně hráze, kde návštěvníky navedou informační tabulky. Vše začíná prohlídkou strojovny spodních výpustí, procházkou injekční štolou, prohlídkou elektrárny a na závěr, po opuštění tělesa hráze, je možné navštívit sádky účelového rybného hospodářství pod hrází s možností zakoupení čerstvých ryb.

Světový den vody byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen. Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá k ní přístup.

Scroll to Top