VAK Hradec Králové proinvestují přes 400 milionů

blank

SOVAK ČR připomíná investiční plány svých členů pro rok 2023. Vodovody a kanalizace Hradec Králové budou letos investovat 428 milionů, dalších 14,2 milionů použijí na splátky finančních zápůjček, které společnosti v minulých letech poskytla formou předplaceného nájemného Královéhradecká provozní.

„Zákon o vodovodech a kanalizacích předepisuje, že každý vlastník veřejného vodovodu či kanalizace musí plánovat a financovat obnovu svých sítí, a pokud tak nečiní, může mu za to stát udělit finanční sankci,“ sdělil Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek. Ten uvedl, že v okrese Hradec Králové je vlastníků vodovodů nebo kanalizací více než 200, přičemž poměr součtu hodnot jejich majetků k hodnotě vodovodů a kanalizací společnosti není vyšší než čtyři procenta.

„Obnova a modernizace veřejných vodovodů a kanalizací je nezbytná pro jejich trvalou udržitelnost. Tato zařízení slouží pro kvalitní dodávku pitné vody a bezpečné odvádění a čištění odpadních vod. Naše společnost proto realizovala v letech 2010–2021 investice ročně v průměru 250 milionů korun, přičemž v roce 2022 to bylo 350 milionů korun a v letošním roce plánujeme prostavět dokonce 428 milionů,“ doplnil Jiří Šolc, ředitel společnosti.

Přehled nejvýznamnějších projektů najdete zde.

Scroll to Top