Voda Zlín 2023: Implementace nových technologií na úpravně vody Želivka

blank

 Příspěvek společností Želivská provozní a VODA Želivka představil vybrané moderní technologie realizované na úpravně v posledních letech.

Prezentace v první části popsala linku filtrace na granulovaném aktivním uhlí, která byla realizována zejména kvůli výskytu některých pesticidních látek a jejich metabolitů ve vodárenské nádrži Švihov, včetně provozních zkušeností získaných během dvouletého provozu.

Ve druhé části popsala změnu hygienického zabezpečení vody, kdy po více než padesáti letech používání plynného chlóru došlo k jeho nahrazení chlornanem sodným, a to včetně představení zařízení na jeho výrobu.

Třetí část byla věnována technologii na výrobu plynného kyslíku. Ta je umístěna přímo na úpravně a plně nahrazuje dodávky tohoto média cisternami a jeho uchovávání ve velkoobjemových zásobnících. Kyslík se dále využívá na výrobu ozonu.

Během prezentace zaznělo, že všechny tyto a další realizované i probíhající projekty si kladou za cíl zejména zlepšení kvality vyráběné pitné vody, ale také zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu, snížení provozních nákladů a v neposlední řadě snížení uhlíkové stopy skupiny VODA Želivka.

Úpravna vody Želivka je vodárenský komplex budov a technologických zařízení, které slouží k úpravě surové vody z vodního zdroje Švihov. Zahrnuje čerpací stanici surové vody, úpravny vody a štolový přivaděč pitné vody.

Foto: VTEI

Scroll to Top