Voda Zlín 2023 pokračuje

blank

Konference Voda Zlín 2023, která se koná 9. a 10. března v Interhotelu Zlín, vstupuje do své druhé poloviny. S prezentacemi vystoupí společnosti Hutira, Vodárenská akciová společnost, Sweco Hydprojekt, AQUION nebo Vodohospodářský rozvoj a výstavba. 

Akce každoročně seznamuje účastníky s novinkami, poznatky a zkušenostmi z oboru vodního hospodářství v oblasti úpravy a dopravy pitné vody. Referáty se zabývají legislativou ve vodním hospodářství, zkušenostmi s projektovou přípravou a výstavbou nebo modernizací úpraven vod, vodovodů a souvisejících objektů, výsledky prováděných výzkumů, a v neposlední řadě také zkušenostmi s provozováním úpraven vod a vodovodů.

Scroll to Top