Voda Zlín 2023 začíná

blank

Oborová konference Voda Zlín 2023, která proběhne ve čtvrtek 9. a v pátek 10. března 2023 v Interhotelu Zlín, začíná. Vodárenská akce tradičně seznamuje účastníky s novinkami, poznatky a zkušenostmi z oboru v oblasti úpravy a distribuce pitné vody. Vodarenstvi.cz je mediálním partnerem.

Odborné přednášky se budou zabývat legislativou ve vodním hospodářství, zkušenostmi s projektovou přípravou a budováním a modernizací úpraven vod, vodovodů a souvisejících objektů, výsledky prováděných výzkumů a v neposlední řadě také se zkušenostmi s provozováním úpraven vod a vodovodů.

Pořadateli akce jsou Moravská Vodárenská a Vodárna Zlín. Moravská vodárenská, člen skupiny Veolia, je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc a Prostějov, kde zajišťuje provoz a servis 1 250 kilometrů vodovodních a 650 kilometrů odpadních sítí. Společnost dodává pitnou vodu pro 226 000 obyvatel a v oblasti odkanalizování odpadních vod poskytuje služby pro 164 000 obyvatel, ve všech regionech svého působení.

Vodárna Zlín působící na Zlínsku provozuje 7 úpraven vod, 104 vodojemů,13 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 1 129 kilometrů vodovodních a 765 kilometrů odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží dvě zákaznická centra ve Zlíně a Slavičíně. Společnost provozuje služby v oblasti pitných vod pro 173 000 obyvatel a v oblasti odkanalizování odpadních vod pro 147 000 obyvatel.

Scroll to Top