Chomýž na Bruntálsku je lépe chráněna před vodou

blank

V Chomýži skončilo zkapacitnění koryta potoka Hůrka a odlehčovacího příkopu určeného pro odvod dešťových vod do Opavice. Cílem bylo zlepšit odtokové poměry v území a snížit riziko zaplavení zahrad, rodinných domů, komunikací i fotbalového hřiště dešťovou vodou, která stéká při dlouhotrvajících nebo přívalových srážkách z nedalekých kopců. Uvedl to regionální portál STA Bruntálsko.

O zvýšení kapacity koryta potoka požádalo město Krnov Lesy ČR, které žádosti vyhověly a ve 170 metrů dlouhém úseku mezi železniční tratí a zástavbou nechaly za 950 tisíc korun včetně DPH vykácet dřeviny, vyřezat křoviny a odtěžit nánosy z průtočného profilu. Krnov na Hůrce vybudoval odlehčovací objekt.

„Jde o betonovou stavbu s přelivem, která v případě velké vody umožní odvést její část z potoka do odlehčovacího příkopu. Nemělo by docházet k zahlcení zatrubnění před vyústěním potoka do Opavice,“ uvedl Zbyněk Moravec z odboru investic a správy majetku. Objekt byl součástí úprav příkopu o délce 840 metrů, který je určen pro odvod dešťových vod.

„Odvodňovací příkop byl značně zanedbaný a časem se stal zcela nefunkční. Aby sloužil svému účelu, byla v minulém roce jeho otevřená část prohloubena, prodloužena a vytvarována tak, aby pojmula větší množství vody. Došlo také na zkapacitnění zatrubněné části, která neměla potřebnou kapacitu, a při srážkách docházelo k jejímu zahlcení a zatopení území. Původní trouby byly vyměněny za nové s větším profilem, které jsou dimenzovány na průtok dva metry krychlové za sekundu,“ řekl Moravec. Rekonstrukcí prošel také betonový vtokový objekt a vyústění do Opavice, součástí stavby byla přeložka plynovodu.

Scroll to Top