Opláštění vodojemu Týnec

blank

Vodovody a kanalizace Břeclav v roce 2022 opravily opláštění a protikorozní opatření vodojemu Týnec, který byl postaven koncem 80. let minulého století, je do něj přivedena pitná voda z úpravny Moravská Nová Ves a akumuluje vodu pro region Podluží.

Jak dále uvedla firma, na exponovaných částech střešní konstrukce každoročně docházelo k poruchám a na nosných částech vodojemu docházelo ke korozi materiálu. Vodárny proto zrealizovaly výměnu opláštění včetně nosné konstrukce a protikorozní nátěry vně i uvnitř, díky čemuž došlo k technickému a estetickému zlepšení.

Může jít o obrázek venku

Břeclavští vodohospodáři pro rok 2022 alokovali 200 milionů na investice a 75 milionů na opravy, které beze zbytku využili. U investic navíc díky podpoře Státního fondu životního prostředí ČR přidali další prostředky. S podobným rozsahem investic bude společnost hospodařit také letos.

„Dokončili jsme především výstavbu kalového hospodářství na úpravně vody v Lednici a stihli jsme dokončit novou splaškovou kanalizaci v Pohořelicích – Velkém Dvoře, investovali jsme také do přívodních řadů na skupinovém vodovodu Hustopeče. Během jara 2023 dokončíme běžící výstavbu splaškové kanalizace v Mušlově, kterou napojíme na stokovou síť v Mikulově. V prosinci jsme zahájili rozsáhlou opravu kanalizace a vodovodu v Břeclavi na nábřeží Komenského, kterou dokončíme do poloviny roku 2023,“ řekl v lednu pro vodarenstvi.cz ředitel Milan Vojta.

Scroll to Top