Voda Zlín 2023 řečí čísel: 30 prezentací, 100 firem, 300 přihlášených

blank

Účastníky a hosty konference na úvod přivítal předseda představenstva Vodovodů a kanalizací (VaK) Zlín Svatopluk Březík. Vodárenství je silné a zajímavé téma, řekl Březík, který zároveň ocenil a poděkoval za přípravu akce realizačnímu týmu.

Březík také zmínil významné vodohospodářské projekty v regionu, mezi které patří například dokončená modernizace čistírny odpadních vod v Brumově-Bylnici nebo transformace vodárenství na Zlínsku.

Vodárna Zlín se od července 2022 stala smluvním partnerem a dodavatelem vodárenských služeb v regionu. Do té doby je zajišťovala Moravská vodárenská. Převod byl jedním z kroků transformace provozování vodovodů a kanalizací dohodnutého s Vodovody a kanalizacemi Zlín. Ta je vlastníkem většiny infrastruktury v regionu.

Scroll to Top