Voda Zlín 2023: Potenciál rozvoje Ostravského oblastního vodovodu

blank

S prezentací k možnosti rozvoje Ostravského oblastního vodovodu v případě potřeby a poptávky ze strany odběratelů nebo veřejných autorit vystoupil generální ředitel Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Anatol Pšenička. Nejprve vyzdvihl unikátní roli SmVaK Ostrava v tuzemském vodárenství, následně hovořil o zdrojích, nadregionálnímu významu a potenciálu Ostravského oblastního vodovodu. 

SmVaK Ostrava je třetí největší vodárenská společnost v České republice a klíčový dodavatel pitné vody v Moravskoslezském kraji a části Olomouckého kraje, na Přerovsku. V roce 2022 firma vyrobila 57 milionů kubíků pitné vody. 96 % pitné vody je vyrobeno z centrálních zdrojů ve správě Povodí Odry ve třech hlavních úpravnách vody. Společnost vlastní vodárenskou infrastrukturu, kterou provozuje, čímž je její pozice v kontextu českého vodárenství unikátní. Každoročně alokuje do vodárenské infrastruktury v součtu oprav a investic zhruba miliardu korun.

Základním výrobním a distribučním systémem pro dodávky pitné vody je Ostravský oblastní vodovod. Jedná se o páteřní systém výroby a distribuce pitné vody v Moravskoslezském kraji. Z hlediska volné kapacity zdrojů, úpraven vody a distribučního systému má nezpochybnitelný nadregionální význam. V případě zájmu o větší objem pitné vody a zásobení jiných spotřebišť deklaroval v minulosti podnik Povodí Odry, jako správce nádrží, že je schopen ze systému spolehlivě uvolnit kapacitu dalších 800 litrů za sekundu pro ÚV Podhradí, což znamená více než 25 milionů kubíků ročně, to je spotřeba více než 760 tisíc obyvatel. Odběr by byl realizován z Kružberského skupinového vodovodu.

Převod by v prostoru rozvodnice mezi povodím Odry a povodím Moravy musel být vybaven vrcholovým vodojemem o objemu kolem 40 tisíc metrů krychlových, což je stavebně realizovatelné. Zájem o kvalitní pitnou vodu z povrchových zdrojů by musely deklarovat suchým obdobím postižené lokality v Olomouckém, Zlínském, případně Jihomoravském kraji.

Scroll to Top