Voda Zlín 2023: Fotovoltaika u vodárenských objektů

blank

S další prezentací na konferenci Voda Zlín 2023, která se koná 9. a 10. března v Interhotelu Zlín, vystoupil za společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba Milan Melč.

Využití fotovoltaických systémů na vodohospodářských objektech je podle něj v současné době, ovlivněné skokovým růstem cen energií, velmi aktuálním tématem.

Prezentace se zabývala možnostmi instalací fotovoltaických systémů na objektech vodojemů, na střechách objektů úpraven vody, čerpacích stanic, čistíren odpadních vod a ostatních objektech v provozních areálech vodohospodářských společností a zkušenostmi z posuzování a návrhů instalací fotovoltaických elektráren na vodohospodářských objektech.

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, jejíž historie sahá až do roku 1890, je jedním ze zakládajících členů Svazu vodního hospodářství ČR, aktivním členem České asociace konzultačních inženýrů, dále členem SOVAK ČR, České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, Asociace čistírenských expertů a Českého přehradního výboru.

Foto: Fotovoltaická elektrárna na ČOV v Boru v Plzeňském kraji 

Scroll to Top