SmVaK Ostrava ke komunikaci: Příjemcům je třeba přizpůsobit informační kanály

blank

V porovnání s jinými odvětvími ekonomiky působí vodárenství izolovaně. Součástí komunikace ve vodárenství je vysvětlování citlivých témat, jako jsou cenotvorba nebo vlastnická struktura. Zároveň se také řada společností snaží aktivně pojímat a nabízet pozitivní témata, například prostřednictvím sociálních sítích. Redakce vodarenstvi.cz s hovořila s mluvčím Severomoravských vodovodů a kanalizací Markem Síbrtem.

„Snažíme se oslovit všechny skupiny našich stakeholderů, tomu logicky musí odpovídat šíře nástrojů, které v komunikaci témat, která považujeme za důležitá, používáme. Velmi dobře probíhá spolupráce s regionálními médii, kterým pravidelně posíláme tiskové zprávy – v roce 2022 se jednalo zhruba o 40 tiskových zpráv, které se věnovaly nejčastěji investicím, našim společensky odpovědným aktivitám, provozním záležitostem nebo službám, které poskytujete,“ říká na úvod Síbrt.

Čtvrtletník Z první ruky

Stejně jako mnoho dalších společností vydávají vodárny čtvrtletník, který shrnuje dění uplynulých týdnů ve společnosti. Magazín Z první ruky je distribuován médiím, regionálním politikům, radnicím města a obcí, kde SmVaK Ostrava působí, ministerstvům a dalším orgánům státní správy, s nimiž firma přichází do kontaktu, médiím, vzdělávacím institucím, významným odběratelům, neziskovým organizacím v regionu, nebo politikům na národní úrovni, kteří mají k oboru vztah. Informace velmi často používají jako informační zdroj pro obyvatele municipality v našem regionu.

Internetová stránky, Google, LinkedIn

Společnost pravidelně aktualizuje internetové stránky. „Pro naše odběratele máme samozřejmě také vytvořeny profily jednotlivých provozů a zákaznických center na platformě Google. Tam je komunikace velmi živá a snažme se zde operativně řešit požadavky či podněty našich odběratelů. Důležitým komunikačním nástrojem je také bezplatná zákaznická linka, kde každý měsíc řešíme několik tisíc požadavků našich odběratelů. Pro omezenější cílovou skupinu velmi dobře funguje náš kanál na profesní síti LinkedIn. Zde logicky neoslovíme tisíce nebo desetitisíce lidí, na druhou stranu se velmi často jedná o osoby ve významných pozicích a opinion makery pro své okolí,“ přibližuje další komunikační nástroje Síbrt.

Komunikace citlivých témat

Opakovaně rezonujícím tématem jsou také cenotvorba, vlastnická struktura vodárenských společenství nebo obnova infrastruktury. „V těchto sensitivně vnímaných oblastech koluje ve společnosti stále velké množství mýtů, polopravd, manipulací a zkreslení. Někdy jde ze strany politiků a médií o nepochopení, nebo nedostatek znalostí, někdy o záměrnou manipulaci. Hranice mezi tím se prokazuje velmi obtížně. Právě proto se snažíme kontinuálně a co nejjednodušším způsobem vysvětlovat, v jakém regulatorním rámci se české vodárenství pohybuje z hlediska cenotvorby, tvorby zisku a dalších aspektů,“ říká dále mluvčí SmVaK Ostrava.

Důležitý je jazyk i forma sdělení

Podle něj je cílové skupině potřeba logicky přizpůsobit kanály, díky kterým firma informace přenáší, ale rovněž formu sdělení. „V tomto ohledu jsme od počátku roku s ohledem na jistou mírou nervozity a nejistoty z budoucího vývoje ekonomiky, která je ve společnosti patrná velmi aktivní. Ať již se jedná o internet, tištěná nebo audiovizuální média,“ konstatuje Síbrt.

Významný partner regionu

Nedílnou součástí komunikace je reflektování pozitivních zpráv. „Snažíme se pravidelně zveřejňovat zprávy, která ukazují naši společnost také mimo hlavní oblast její činnosti. Informujeme o spolupráci s neziskovým sektorem, nebo se školami. Snažíme se poukázat na to, jaká opatření realizujeme k ochraně životního prostředí a snižování dopadu naši činnost na přírodu. Chceme ukázat na to, že naše společnost je nedílnou součástí regionu, v němž působí, záleží nám na něm a kvalita života jeho obyvatel pro nás představuje zásadní hodnotu,“ uzavírá mluvčí nejvýznamnější vodárenské společnosti v Moravskoslezském kraji.

Scroll to Top