Vodárna Plzeň připravuje komentované prohlídky

blank

Plzeňští vodohospodáři chystají komentované prohlídky, které začnou v dubnu. Zájemci se budou moci na vlastní oči přesvědčit, jak funguje čistírna odpadních vod Jateční a úpravna pitné vody Malostranská. 

Čištění odpadní vody má v Plzni dlouhou tradici, zděná kanalizace se ve městě budovala už od konce 16. století. První zdokumentovanou zděnou stoku, která odváděla odpadní vody z městských jatek do Mlýnské strouhy, postavili v roce 1637 plzeňští řezníci. Od povodní v roce 2002 zpracovává Čistírna odpadních vod Jateční veškeré odpadní vody z města.

Komplex úpraven vody pro skupinový vodovod Plzeň se nachází v městském obvodu Slovany pod vrchem Homolka na pravém břehu řeky Úhlavy. První vodárna byla postavena na tomto místě v roce 1889. Původní sestavu tvořily čtyři usazovací nádrže, čtyři anglické (takzvané pomalé, biologické) filtry a čerpací stanice se dvěma pístovými čerpadly poháněnými parními stroji. Kapacita úpravny byla asi 200 litrů za sekundu.

 

 

 

Scroll to Top