OVAK: náročný závěr opravy zatrubnění v Petřkovicích

blank

Křížení s kabelovými svazky nízkého a vysokého napětí nebo práce v blízkosti sloupu a trafostanice s nutností vypnutí elektrického přívodu vysokého napětí. Opravu zatrubnění Petřkovického potoka komplikoval čerstvě napadlý sníh a časově omezená odstávka proudu na 6,5 hodin. Za tuto dobu muselo být podle Ostravských vodáren a kanalizací položeno přes 10 kusů segmentů, které byly skládány do oblouku, včetně ručního odkopu kolem kabelů a zpětného zahození s ručním obsypáním pískem a vyznačením trasy kabelů signalizačním značením. Vše se nakonec podařilo a v této souvislosti vodárny vyzdvihly jak koordinaci se Skupinou ČEZ, tak práci dělníků v terénu.

Může jít o obrázek 3 lidem a venkovnímu

 

Scroll to Top