Jihočeský vodárenský svaz proinvestuje 290 milionů

blank

Více než 290 milionů chce letos vložit do investic a oprav vodohospodářského majetku Jihočeský vodárenský svaz (JVS). Z toho na investice připadá 237 milionů a na opravy přes 53 milionů korun. Jedná se o rekordní částku. 

„Je to ambiciózní, ale reálný cíl, protože akce zahrnuté do plánu obnovy máme vesměs už připravené. Chceme mít jihočeskou vodárenskou soustavu v dobrém stavu, a to se bez značných průběžných výdajů neobejde,“ řekl Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva JVS.

Nejvíce finančních prostředků bude nutné vynaložit do dlouho připravované obnovy řadu surové vody z nádrže Římov do úpravny Plav. Práce začaly v lednu a skončí v srpnu 2024. Letos na ně bude potřeba 113 milionů ze 194 milionů, na které vyjde tato etapa. „Bez podpory ministerstva zemědělství ve výši 135 milionů, z níž letos vyčerpáme 54 milionů korun, by tak náročná stavba byla těžko myslitelná. Jinak by totiž významně zdražila cenu vody předané, kterou prodáváme, což je náš jediný příjem,“ sdělil také Princ.

Dalších 27 milionů půjde na modernizaci  jednoho z hlavních vodojemů táborské oblasti ve Zlukově s kapacitou 3 000 kubíků vody. Dalších 43 milionů bude stát pořízení dvou odstředivek na odvodňování veškeré produkce kalu v úpravně Plav, vznikajícího při úpravě vody surové na pitnou. V úpravně se rovněž obnoví dispečink, řídící a monitorující provoz 70 vodohospodářských objektů, tvořících jihočeskou vodárenskou soustavu. K dalším plánovaným projektům patří i výměny vodovodu v Milevsku za 8,9 milionu.

„Všechny opravy a investice slouží k tomu, aby vodárenská soustava byla stabilní a bezpečná. JVS je spolek založený a vlastněný členskými městy a obcemi na principu racionální péče o společný majetek a vzájemné spolupráce. To následně umožňuje mimo jiné udržet princip cenové solidarity. Ta je vyjádřena formou jednotné ceny vody už třicet let,“ dodal Princ.

 

Scroll to Top