Biologický odpad nepatří do kanalizace

blank

V souvislosti s videem, které zveřejnila Vodárna Plzeň, co všechno lidé splachují do odpadu, připomínáme, že se rozhodně do kanalizace nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Nepatří tam ani tuk. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, mohou zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace. Ty se totiž namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod pak může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.

Zdroj: PVK

Scroll to Top