Povodí Odry pro vodarenstvi.cz: úspěšný investiční rok 2022 a příprava nových projektů

blank

Vodarenstvi.cz pokračuje v anketě a dále oslovilo podniky jednotlivých povodí. Redakce se zajímala o to, kolik finančních prostředků proinvestovaly v roce 2022, v jakých projektech budou pokračovat letos, kolik na ně alokují prostředků, nebo jestli realizují opatření v oblasti nakládání s energiemi. Rok 2022 byl pro Povodí Odry úspěšný jak v oblasti investic, tak oprav. Podnik celkem proinvestoval více než 200 milionů. Mezi největší výzvy letošního roku řadí generální ředitel Jiří Tkáč například pokračování rozsáhlé rekonstrukce vodního díla Morávka nebo zahájení stavební činnosti na vodním díle Baška. Povodí Odry také podle Tkáče nepřetržitě sleduje provozní náklady a snaží se o co nejlepší efekt „cena-výkon“. 

„Rok 2022 byl rokem úspěšným jak v oblasti investic, tak v oblasti oprav. Celkem bylo proinvestováno 206,5 milionu korun, z toho více než 150 milionů z vlastních zdrojů, skoro 53 milionů z dotačních programů na protipovodňová opatření a zbytek ve výši tří milionů formou bezúplatných převzetí pozemků souvisejících se správou toků. V oblasti oprav bylo celkem vynaloženo 136 milionů, z toho převážná část byla financována z vlastních zdrojů státního podniku a 500 tisíc bylo hrazeno z dotačních programů na správu drobných toků. Právě plán oprav z vlastních zdrojů se v roce 2022 státnímu podniku podařilo překročil o necelých 13 milionů. Z těchto čísel vyplývá, že je naší snahou o co nejlepší správu svěřeného majetku státem,“ říká pro náš portál generální ředitel podniku.

Prevence před povodněmi a modernizace Bašky

V předešlém roce Povodí Odry pokračovalo ve stavebních akcích zaměřených na podporu prevence před povodněmi, podporu opatření na drobných tocích a malých nádržích a také v rámci revitalizace toků. „Mezi významné akce řadíme například pokračování rekonstrukce vodního díla Morávka v Beskydech za účelem posílení jeho bezpečnosti, jehož dokončení je plánováno na letošní rok s náklady ve výši necelých 150 milionů. Zahájili jsme výstavbu ochranné hráze na Odře a Orlovské stružce, u Bohumína-Pudlova s plánovanými náklady 370 milionů, či stavební práce na zvýšení ochrany Českého Těšína nákladem kolem 25 milionů. Tyto stavby budou pokračovat také v následujících letech,“ uvádí dále Tkáč.

Absolutní důraz na bezpečnost 

Velmi důležitým aspektem je také bezpečnost vodních děl, kdy vodohospodáři na podzim minulého roku vypuštěním přehrady Baška na Frýdecko-Místecku zahájili přípravu stavební akce k posílení její bezpečnosti. Bude to tedy další nádrž ve správě podniku, která projde modernizací, jejichž hlavním cílem je zvýšení protipovodňové ochrany a schopností převedení extrémních povodní. „Rok 2023 by měl být také investičně náročný vzhledem k úkolům, které před námi leží. Jak jsem již zmínil, v roce 2023 bychom měli dokončit rozsáhlou rekonstrukci vodního díla Morávka a zahájit stavební činnost na Bašce. Novou zahajovanou stavbou za zhruba 41 milionů zprůchodnění spádových stupňů na Odře v Jistebníku – Košatce a zprůchodnění jezu Dětmarovice na řece Olši za 21 milionů,“ nastiňuje další plány Tkáč. V oblasti zpřírodnění toků by měla být dokončena revitalizace Opusty za 7,3 milionu.

Rekonstrukce vodního díla Baška v současnosti začíná vypuštěním vody z nádrže

Další investice za stovky milionů

„V rámci odstraňování důlních škod zahájíme rekonstrukci jezu Ráj na Olši. Jedná se o stavbu za 95 milionů, která bude pokračovat i po roce 2023. Současně využijeme letošní rekonstrukce Žermanického přivaděče II. etapy a v tomto úseku provedeme opravu dvou spádových stupňů za 25 milionů. Zároveň dokončíme rekonstrukci a opravy na Gručovce v Lukavci za 33 milionů,“ odkrývá další plány Povodí Odry. Pro rok 2023 plánuje Povodí Odry použít investiční prostředky v řádu stovek milionů korun, z toho bude více než 300 milionů hrazeno z vlastních zdrojů, další miliony budou alokovány z dotačních prostředků ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. Současně podnik plánuje opravy za necelých 146 milionů financované hlavně z vlastních zdrojů.

Úsporný režim při čerpání pohonných hmot

Povodí Odry také neustále sleduje provozní náklady a podle Jiřího Tkáče se snaží o co nejlepší efekt „cena-výkon“. „Přesto jsme přijali další možná opatření, která částečně snižují zvýšené náklady způsobené vysokými cenami energií, a hlavně pohonných hmot, kdy jsme například stanovili úsporný režim jejich čerpání,“ uzavírá Tkáč.

Scroll to Top