MZe ČR vyhlásilo výběrové řízení na „vodní“ manažerskou pozici

blank

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo tento týden výběrové řízení na služební místo vedoucí/vedoucího oddělení v oddělení správy povodí v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v ministerstvu zemědělství, se služebním působištěm/ pracovištěm v Praze/Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1.

V uvedené manažerské pozici jsou vykonávány následující činnosti:

  • Tvorba celostátní koncepce vodního hospodářství
  • Ve spolupráci s jednotlivými odbory sekce vodního hospodářství zabezpečuje po obsahové stránce aktualizaci internetových stránek MZe v oblasti vodního hospodářství.
  • Podílí se na metodickém řízení státních podniků Povodí v oblasti informačních služeb.
  • Zabezpečuje přípravu Zprávy o stavu vodního hospodářství v ČR za příslušný kalendářní rok.
  • Koordinuje rozsah a způsob vedení evidencí v oblasti vodního hospodářství, zabezpečuje ukládání těchto údajů do informačního systému veřejné správy ve smyslu zákona o vodách a podílí se na tvorbě internetových aplikací, které umožňují k těmto údajům přistupovat.
  • Ve spolupráci s jednotlivými odbory sekce vodního hospodářství zajišťuje koncepční a rozborovou činnost v oblasti informatiky na úseku vodního hospodářství.

Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Scroll to Top