Těžba sedimentů na konci vzdutí brněnské přehrady

blank

Nádrž má na zimu sníženou hladinu na zimní úroveň. To využilo Povodí Moravy k těžbě sedimentů ve Veverské Bítýšce kvůli udržení plavební hloubky pro lodě Dopravního podniku města Brno. Nízká hladina umožnila také čištění česlí na hrázi nádrže.

„Povodí Svratky patří k oblastem, které bylo postižené kůrovcovou kalamitou a po vykácení lesních porostů v povodí se ve zvýšené míře začala projevovat eroze půdy. Splachy půdy z povodí Svratky se dostávají do brněnské přehrady, proto musíme v častějších intervalech provádět těžbu sedimentů na konci vzdutí nádrže. Sedimenty v této části vodní plochy snižují plavební hloubku, což by mohlo činit potíže lodím během plavební sezóny,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vodohospodáři také s pomocí kráčejících bagrů během čtrnácti dnů odtěžili z obratiště přibližně dva tisíce kubíků usazeného materiálu. Odstranění sedimentů napomůže bezpečnosti lodního provozu a bude mít příznivý vliv i na kvalitu vody v nádrži. Před kůrovcovou kalamitou probíhala těžba v intervalech po pěti i více letech, v současnosti musí vodohospodáři sedimenty z obratiště těžit každé dva až tři roky. Na konci ledna se těžká technika přesune po proudu směrem k Panáčkově skále. V těchto místech proběhne těžba sedimentů, které by mohly komplikovat lodní dopravu.

Scroll to Top