Omluva vodarenstvi.cz pro VAK Pardubice a Statutární město Pardubice

blank

Náš portál zveřejnil 16. ledna 2023 nepravdivý text, který vycházel z neaktuálního zdroje a týkal se údajného schválení vstupu společnosti Veolia do vodárenství v Pardubicích s ohledem na nákup čistírny odpadních vod.
Pro výzvě vedoucího kanceláře primátora, pana Radima Jelínka, jsme text okamžitě ze stránek odstranili s omluvou, že chyba vznikla technickým nedopatřením. Situace vznikla tak, že automatický systém monitoringu vygeneroval tento článek. Redakce bohužel přehlédla to, že informaci Český rozhlas sice zveřejnil, ale již před zhruba 17 lety. Za toto nedopatření se jak Statutárnímu městu Pardubice, tak společnosti VAK Pardubice omlouváme.

Scroll to Top