Vláda projednala výstupy koncepce pro řešení sucha v ČR

blank

Ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že díky strategii bylo připojeno dalších více než 104 000 obyvatel k zásobování pitnou vodou distribučními soustavami, vytvořeno 34 úpraven pitné vody a v 63 projektech se podařilo propojit vodárenské systémy. Roční objem investic na tuto oblast je zhruba 16 miliard. Kabinet také odsouhlasil, že se bude prioritami pro řešení otázek sucha zabývat i nadále.

„Základní podmínkou pro další kroky je udržitelné financování opatření a také nastavení indikátorů, které budou lépe měřit efektivitu jednotlivých opatření. Vyřešit musíme také příliš zdlouhavé realizace komplexních pozemkových úprav nebo postup v případě komplikovaných vlastnických poměrů, které brzdí změny v případě vodních toků, nádrží i melioračních odvodňovacích zařízení. Další úkoly do budoucna se týkají řešení starých meliorací, budování zdrojů vody pro zvládání přírodních požárů nebo využívání územního plánování tak, aby skutečně pomáhalo hospodaření s vodou v krajině i v obcích,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík.

Důsledné sledování kvality vody

Pracovat se podle něj musí také na podrobnějším sledování kvality vody, moderním čištění odpadních vod, lepším využívání plánů pro zvládání sucha a dále musí pokračovat opatření v krajině včetně protierozních, rozšiřování ekologického a precizního zemědělství, stejně jako je nutné rozšiřovat recyklaci a úspory vody v průmyslu, energetice, zemědělství i službách.

Scroll to Top