Předsedou Dozorčí rady Lesů ČR Petr Sklenička

blank

Dozorčí rada Lesů ČR má nového předsedu, kterým se stal rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička. Profesně se věnuje zejména adaptaci krajiny na změnu klimatu, což je důležitá oblast, na kterou se podnik v dalších letech zaměří. Uvedlo to ministerstvo zemědělství. 

„Jsem rád, že si dozorčí rada do čela zvolila pana profesora Skleničku. Jde o zkušeného odborníka, který se se svým týmem dlouhodobě věnuje adaptaci krajiny na sucho a povodně. Mimo jiné je zakladatelem Centra pro vodu, půdu a krajinu, kde spolu s mezinárodním řešitelským týmem v projektu Chytrá krajina realizují řadu významných programů. Jsem přesvědčený, že právě jeho zkušenosti pomohou podniku účinně se na změnu klimatu adaptovat. Tedy, že budeme mít pestřejší a zdravější lesy, které zde zůstanou dalším generacím,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Adaptace krajiny na sucho a povodně 

Sklenička je členem Dozorčí rady podniku od listopadu 2021. Od roku 2018 je rektorem České zemědělské univerzity v Praze a emeritním děkanem Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Zaměřuje se na adaptaci krajiny na sucho a povodně a na ochranu krajiny a půdy. Založil také Centrum pro vodu, půdu a krajiny při ČZU v Praze, které spolupracuje s týmem Chytrá krajina na řadě projektů. Zároveň je místopředsedou Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova, členem Rady CzechGlobe a oborových a vědeckých rad dalších českých univerzit.

 

 

Scroll to Top