Diamo: nový hydrogeologický vrt pomůže chránit Ostravu

blank

Závod ODRA dokončil hydrogeologický vrt do hloubky přes 500 metrů, vedený do stařin slojí Max a Leonard, který pomůže ochránit Ostravu před riziky spojenými se stoupáním hladiny důlní vody. Podnik Diamo to uvedl v listopadovém Občasníku. 

Vzhledem k tomu, že se v dohledné době předpokládá ukončení hlubinné těžby černého uhlí v Ostravsko-karvinském revíru, dojde pravděpodobně ke změnám v dosavadním režimu čerpání důlní vody, informovalo dále Diamo.

„V současné době je monitoring úrovně hladiny důlní vody v Ostravské dílčí pánvi sledován pouze na dvou místech – na bývalém dole v Ostravě-Přívoze a na vodní jámě Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích. Vzhledem k rozsahu a složitosti důlního prostředí je existence pouze dvou monitorovacích míst nedostatečná, proto jsme se rozhodli vybudovat další,“ vysvětlil Pavel Malucha, vedoucí odboru ekologie odštěpného závodu ODRA. Dokončovaný vrt v obvodu Svinov podle Diama rozšíří možnosti, kde sledovat úroveň zatopení.

Podnik provádí především zahlazování následků hornické činnosti, které zahrnuje likvidační, sanační a rekultivační práce v areálech provozů a zařízení spojených s těžbou a úpravou nerostů a jinou průmyslovou činností, zmírnění ekologických škod způsobených touto činností a správu a údržbu břemen s tím spojených na území České republiky.

Kompletní článek najdete v nejnovějším čísle Občasníku zde.

Scroll to Top