Radegast podpořil vznik tůní v Beskydech

blank

Radegast letos opět pokračoval ve spolupráci s neziskovou organizací, která působí v oblasti životního prostředí, ČSOP Salamandr, v péči o přírodu v Beskydech. Ta zahrnovala úklid tří mokřadů, vybudování osmi nových tůní, výsadbu 1 500 stromů a 950 sazenic předpěstovaných bylin a mokřadních rostlin.

„Je to jedna z mnoha aktivit Radegastu, kterými se snažíme pečovat o beskydskou krajinu a chránit vzácné vodní zdroje. Vodu totiž musíme nejen šetřit, ale především ji vracet tam, kam patří, a to zpět do krajiny,“ říká Petr Klíma, manažer značky Radegast.

Letos také pomáhaly desítky dobrovolníků. Například do starého lesa na svahu Malého Javorníku (1 019 m. n. m.) se podařilo vysadit 1 500 jedlí. K pravidelnému úklidu mokřadu na Jurášce letos přibyla výsadba téměř 400 sazenic mokřadních rostlin k osmi nově vybudovaným tůním.

Pivovar investoval za posledních 14 let desítky milionů korun do vodohospodářských projektů a během tohoto období snížil spotřebu vody potřebnou na výrobu piva o téměř 40 %. V posledních třech letech spotřebovává průměrně asi 2,5 hektolitru vody na výrobu jednoho hektolitru piva.

Scroll to Top