Mlýnský a Černý rybník prošly rekonstrukcí

blank

Prostřednictvím programu Vracíme vodu lesu opravily Lesy ČR Mlýnský a Černý rybník u Oblajovic na Táborsku. Rybníky zadrží vodu v krajině a převedou stoletou povodeň. Akce vyšla na necelých 26 milionů a spolufinancovalo ji ministerstvo zemědělství díky evropským dotacím.

„Asi 36 tisíc kubíků odtěženého sedimentu jsme počátkem letošního roku přemístili ze zátop na ornou půdu. Pak začala výstavba spodních výpustí a rekonstrukce hrází,“ řekl Pavel Převor, náměstek pro vodní hospodářství a investice oblastního ředitelství Lesů ČR na Vysočině. Mlýnský rybník dnes na 4,7 hektarech zadrží až 74 tisíc kubíků vody, Černý rybník na dvou hektarech až 21 tisíc.

blank

Foto: Černý rybník

„Výšku hladiny ovládáme dlužovým požerákem napojeným na výpustné potrubí, které je uloženo v zemní hrázi. Aby se podařilo bezpečně převést velkou vodu, vybudovali jsme korunový přeliv opevněný lomovým kamenem. Na Mlýnském rybníku tuto funkci zajišťuje železobetonový sdružený objekt s dvěma přelivnými hranami,“ doplnil Převor.

blank

Foto: Mlýnský rybník

Scroll to Top