Modernizace důležitého přivaděče pro Ostravu

blank

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava dokončily první etapu rekonstrukce přivaděče pro zásobování Ostravy – jih pitnou vodou. Na jaře budou práce pokračovat další etapou rekonstrukce od vodojemu Stará Bělá k přemostění Odry. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. 

Přivaděč Záhumenice – Bělá je provozován více než padesát let a je součástí páteřního systému pro výrobu a distribuci pitné vody v regionu: Ostravského oblastního vodovodu. Během desítek let fungování ztratilo ocelové potrubí vnitřní protikorozní ochranu a z průzkumu je patrné, že v důsledku pokračující koroze mají v některých místech stěny pouze 50 % původní tloušťky.

Nyní byla dokončena první část rekonstrukce, která celkově řeší více než tříkilometrový úsek mezi vodojemem ve Staré Bělé a přeložkou přemostění Odry. Podle vodařů byl dokončen úsek mezi zmiňovaným vodojemem a odběrným místem pro Proskovice. Na jaře se bude pokračovat dále k přemostění Odry. Větší část rekonstrukce je realizována bezvýkopovou technologií swagelining.

Jedná se o bezvýkopovou metodu, při níž se průměr polyetylenového potrubí před vložením do původního potrubí dočasně zmenší, následně dojde k jeho roztažení do potřebného průměru pomocí speciálního zařízení. Díky modernizaci armaturní komory areálu vodojemů, která bude hotova do konce roku, bude umožněna operativnější manipulace pro zásobování Ostravy – jih pitnou vodou.

Od roku 2000 investovaly SmVaK Ostrava do výroby a distribuce pitné vody 6 miliard korun. Pět miliard směřovalo do odvádění a čištění vody odpadní. Celkem tedy společnost investovala 11,2 miliardy korun a další významné prostředky využila na opravy a údržbu svého majetku.

 

 

 

 

Scroll to Top