VaK Břeclav dokončily opravy vodárenské věže

blank

Dělníci v centru Břeclavi doplátovali kopuli vodárenské věže a rozsáhlá renovace břeclavské dominanty je dokončena. Vodojem byl vybudován v letech 1926 až 1927 a novými barvami se věž vrátila ke kořenům.

„Vodárenská věž výraznější opravy potřebovala. Objekt po celou dobu slouží původnímu účelu a jeho akumulace 650 kubíků vody stále pomáhá zásobovat centrum města pitnou vodou. Právě díky opravám budeme moci vodojem při vybraných příležitostech zpřístupnit veřejnosti. Ti, kteří již měli možnost Břeclav z věže vidět, vědí, že pohled na město z vodárny rozhodně stojí za to,“ vysvětlil ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Milan Vojta.

Může jít o obrázek monument a venkovnímu

Dále byly opraveny opadávající omítky, sanovány žlabové římsky a věž má také nový hromosvod. Modernizaci symbolicky ukončil ředitel vodáren Milan Vojta sklenicí čisté vody společně s předsedou představenstva Daliborem Nedělou, břeclavským starostou Svatoplukem Pěčkem a Antonínem Hrabalem z VaK Břeclav, který na opravy věže dohlížel.

Může jít o obrázek 3 lidem , stojícím lidem a venkovnímu

„Jsem rád, že se nám podařilo s vodovody a kanalizacemi dohodnout na prohlídkách věže, která bude pro zájemce zpřístupněná na Svatováclavské slavnosti v sobotu 24. září od 10 do 18 hodin a vstup bude zdarma,“ pozval zájemce Pěček.

Může jít o obrázek monument a venkovnímu

Scroll to Top