Začíná vypouštění a výlov Harcova

blank

Povodí Labe začne 19. září kvůli rekonstrukci vypouštět přehradu Harcov v Liberci. Vypouštění potrvá asi měsíc a nádrž bude prázdná po celou dobu modernizace, do poloviny roku 2025. 

Termín začátku vypouštění byl oproti původním předpokladům posunut až na druhou polovinu září na základě výsledků monitoringu kvality vody. Na počátku měsíce byla zjištěna relativně vysoká teplota v nádrži a deficit kyslíku u dna. Pro ryby a vodní živočichy je příznivější, když s příchodem podzimu teplota vody před začátkem vypouštění poklesne. Monitoring teploty, obsahu kyslíku a dalších parametrů bude Povodí Labe provádět po celou dobu vypouštění. Rychlost vypouštění se bude přizpůsobovat výsledkům tak, aby byla eliminována případná rizika úhynu živočichů v nádrži a níže po toku Harcovského potoka. Vypouštění i následný výlov bude probíhat pod odborným biologickým dozorem.

Cílem je rekonstrukce celého vodního díla Harcov. To umožní bezpečné převedení extrémní povodně PV10000 přes korunu hráze, bez ohrožení bezpečnosti a stability nádrže a zároveň zvýšení mezní bezpečné hladiny, a tedy i navýšení objemu neovladatelného retenčního prostoru. Vodní nádrž dnes slouží zejména jako rekreační místo pro obyvatele Liberce, původně byla navržena na ochranu města před povodněmi a jako zásobárna vody pro potřebu průmyslu. Přehrada byla pojmenována podle potoka, který ji napájí a také podle přilehlé čtvrti Starý Harcov.

Scroll to Top