Jihočeské Místní akční skupiny bojují proti suchu

blank

Jihočeské Místní akční skupiny (MAS) se společně pustily do boje proti suchu. Díky nim běží realizace několika projektů, jejímž hlavním cílem je podpora zadržení vody v krajině. Na některých místech kraje je však nezbytné zajistit budování nových stabilních a dostupných zdrojů pitné vody pro všechny obyvatele.

„Informace o rapidně se zhoršující situaci v oblasti vodních zdrojů v Evropě už zaznamenal určitě každý. Česká republika není výjimkou. Stačí sledovat data Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přesto jsme zvyklí, že otočíme kohoutkem a z potrubí nám voda vytéká bez omezení. Tady ovšem pozor. Taková samozřejmost to určitě není. V řadě jihočeských obcí se totiž v uplynulých měsících a letech stalo, že voda v původních lokálních zdrojích kvůli suchu prostě došla,“ uvedl v této souvislosti předseda akční skupiny za jižní Čechy Tomáš Novák.

Bezpečné zajištění dodávek pitné vody

Dále sdělil, že tato města a obce, dosud závislá výhradně na starých zdrojích, budou nutně muset řešit bezpečné a plynulé zajištění dodávek pitné vody pro obyvatele budováním nových hlubinných vrtů nebo dálkového napojení na významný vodní zdroj. Jedná se například o Mladou Vožici. „Po mnoha diskusích, návrzích a jednáních jsme došli k závěru, že bude nezbytné přivést do regionu přivaděč napojený na vodárenskou soustavu Jihočeského kraje,“ konstatoval starosta Mladé Vožice a senátor za obvod Tábor Jaroslav Větrovský.

Léta praxe

Jihočeské skupiny se do boje proti suchu zapojily již v minulých letech. Vysazovaly například stromy a keře. „MAS se v současné době mimo jiné snaží o další výsadbu zeleně, ale také o edukaci již od základních škol. Je třeba, aby lidé znovu pochopili to, co znali naši předkové. Tedy fakt, že stromy jsou zásadní pro vodní koloběh v přírodě, a tím i v boji proti klimatickým změnám a suchu,“ zdůraznil Novák. Podotkl však, že MAS samy o sobě nemají žádnou politickou sílu. Mohou okrajově ovlivnit, kolik prostředků z evropských dotací bude určeno na jednotlivé dotační tituly, kolik jich bude zpřístupněno pro velká města a kolik pro obce, kterých je v ČR většina.

MAS významným aktérem v rozvoji venkova

Místní akční skupiny (MAS) jsou společenstvím venkovských obyvatel, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí), nezávislým na politickém rozhodování. Pomáhají projektům a nápadům od vzniku, přes jejich financování až po realizaci. Během více než 18 let jejich existence se staly významným aktérem v rozvoji venkova. Všech 180 MAS pokrývá 92 % území ČR, v němž žije 60 % obyvatel. Na území Jihočeského kraje má sídlo 16 z nich pokrývajících více než 95 % jeho území.

 

 

Scroll to Top