Modernizace Úpravny vody Hrobice je u konce

blank

Úpravna v Hrobicích na Pardubicku prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Zaměřena byla nejen na zvýšení kapacity a technologické úrovně, ale také na oddílné metody úpravy vody odebírané z podzemních vrtů a povrchové vody. Informovaly o tom Vodovody a kanalizace Pardubice.

„Zhoršující se klimatické podmínky v posledních letech výrazně ovlivnily kvalitu surové vody odebírané z písníku Oplatil. Ten slouží jako dominantní zdroj pro úpravnu vody v Hrobicích. Zvyšující se koncentrace mikroorganismů a organických látek představují jeden z nejožehavějších problémů pro úpravny vody, které jsou zásobovány z povrchových zdrojů. S tímto problémem jsme se museli vypořádat i zde,“ uvedl při slavnostním předání stavby Martin Charvát, předseda představenstva společnosti.

Dvouletá stavba byla zahájena na začátku července 2020. „Během toho byl v areálu úpravny vybudován nový objekt, kde je umístěna technologie mikrofiltrace pro úpravu povrchové vody z písníku Oplatil, lamelové separátory pro úpravu podzemní vody a také kalové hospodářství. Modernizací spojenou s výměnou technologie prošel také stávající objekt úpravny,“ přiblížila rozsah prací Gabriela Fialková, projektová manažerka Vodovodů a kanalizací Pardubice.

Práce zahrnovaly vybudování 30 nových vrtů v prameništi Hrobice, výměnu výtlačného potrubí z čerpací stanice v Čeperce, stavbu nového jímacího objektu a technologickou rekonstrukci čerpací stanice Oplatil. „Do 9. ledna 2023 bude probíhat zkušební provoz za účelem optimalizace technologických parametrů úpravny a ověření účinnosti cílových parametrů vyrobené vody,“ doplnila Fialková. Celkové náklady dosáhly 596 milionů. Na financování se podílel Fond soudržnosti v Operačním programu Životní prostředí částkou 190 milionů, 49 milionů poskytlo ministerstvo zemědělství České republiky.

Foto: https://reliance-scada.com/ (ÚV Hrobice)

Scroll to Top