2,5 miliardy na dešťovku a protipovodňová opatření

blank

S deštěm a srážkami je v době výkyvů teplot a nestálého počasí třeba velmi cíleně hospodařit, uvedlo ministerstvo životního prostředí. Na jedné straně je nezbytné chránit životy a majetek před ničivými přívaly deště, na druhé straně srážkovou vodu maximálně využívat. Proto startují nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí. Žádosti mohou obce podávat do konce října 2023. 

Nová dotační výzva z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) nabízí obcím a dalším subjektům 2,5 miliardy korun. „Je jasné, že hospodaření s dešťovou vodou bude stále důležitější a na mnoha místech i nezbytné, abychom lépe předcházeli následkům sucha. Na druhou stranu je potřeba ochránit obyvatele před intenzivními dešti, které způsobují povodně. Na obojí myslí naše dotace,“ řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

K podporovaným oblastem patří podzemní retenční nádrže, akumulační nádrže, systémy modrozelené infrastruktury, výměna nepropustných povrchů za propustné, budování zelených střech a mnohá další opatření. Na dotaci dosáhnou i ti žadatelé, kteří budou využívat přečištěnou šedou vodu namísto toho, aby ji přímo pouštěli do kanalizace.

Výzva myslí také na protipovodňová opatření. Sem patří především projekty „přírodního charakteru“, které umožní přirozený rozliv vody do krajiny, kde povodeň nenapáchá škody. Patří sem například projekty, které zajistí přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, zlepšení tvarů koryt vodních toků, uvolňování území ohrožených povodněmi včetně výkupu potřebných pozemků k realizaci, obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží a další. Na protipovodňová opatření půjde 1,5 miliardy korun.

Více zde.

Scroll to Top