Vodárna Plzeň zrekonstruovala kanalizační sběrač za 100 milionů

blank

Modernizaci a zkapacitnění Roudenského kanalizačního sběrače za téměř 100 milionů korun dokončila Vodárna Plzeň. Stavba je klíčová pro budoucí napojení severozápadního okruhu a další možné napojování kanalizace v oblasti Vinic a Sylvánu. Informovalo o tom město Plzeň. 

Roudenský kanalizační sběrač je 412 metrů dlouhý úsek pod areálem FN Lochotín. Sběrač s dokončenou Retenční nádrží Vinice umožní v budoucnu odvodnění severozápadního okruhu, napojení odpadních vod na kanalizační systém v oblasti ulice Na Chmelnicích. Zároveň je připraven na napojení odkanalizování dostavby Fakultní nemocnice Lochotín.

8feb327c e654 4aec a83e f6087014367b

„Dokončení a zprovoznění Roudenského kanalizačního sběrače a Retenční nádrže Vinice neumožní pouze napojení severozápadního okruhu, ale také rozvoj severozápadní části Severního Předměstí, kde byl doposud vyhlášen STOP stav kvůli nedostačující kapacitě kanalizačních stok,“ uvedl generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský.

Úsek patří ke klíčovým páteřním sběračům, který odvádí odpadní vody ze sídliště Vinice, z území kolem Kotíkovské ulice a z oblasti okolo bývalé výpadovky na Karlovy Vary. Po posílení sběrače možné realizovat napojení pro uvažované rozšíření Plzně. Vodárna Plzeň nechala v souvislosti s jeho rekonstrukcí přeložit stávající vodovodní řad včetně přípojek.

 

 

 

 

Scroll to Top