Ústav vodního hospodářství vyvine efektivnější filtry na plasty

blank

Výzkumníci z Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT) chtějí vyvinout filtrační technologie, které umožní efektivnější odstraňování mikroplastů z pitné vody. Zaměří se také na optimalizaci stávajících vodárenských technologií, tedy čiření a následnou separaci filtrací, a to i pomocí membrán.

Cílem je odstranit z vody co nejširší spektrum mikroplastů s účinností 95 % a více. Nalézt správné řešení však podle VUT nebude snadné, mikroplasty totiž zahrnují různorodé látky co do velikosti i materiálu. Poslední studie amsterodamské univerzity Vrije Universiteit odhalila, že mikroplasty dokážou putovat po lidském těle a objevují se i v krvi.

„Klasickým příkladem jsou pneumatiky, které se při jízdě obrušují třením. Vznikají tak mikro částečky, které se rozptýlí po povrchu silnice. A když zaprší, déšť je spláchne do kanalizace či přímo do vodních toků,“ vysvětluje vedoucí Ústavu vodního hospodářství obcí FAST VUT Tomáš Kučera jednu z cest, jak se mikroplasty dostávají do koloběhu vody.

V každodenním životě se mikroplastům podle Kučery vyhnout nelze, a to ani změnou návyků. „Můžete přestat pít vodu z kohoutku a pro dobrý pocit místo toho upřednostňovat hlubinnou pramenitou vodu ze skleněných lahví. I tak ale budete mikroplastům vystaveni jinými cestami,“ říká Kučera.

Výskyt mikroplastů ve vodních zdrojích považuje Kučera za problém podstatný, ale ne neřešitelný. „Vodárenský obor se za svou historii musel potýkat s celou řadou nových znečištění – od cholery až po pesticidy, pro které bylo nutné vyvinout nové technologie a vypořádat se s nimi. Bereme to jako výzvu přijít s dobrým řešením,“ uzavírá.

Zdroj: www.zvut.cz
Foto: Jan Prokopius 

Scroll to Top