Spotřeba vody fakturované v domácnostech: 93,2 litru na osobu a den

blank

Spotřeba vody fakturované v domácnostech dosáhla v roce 2020 úrovně 89,2 litru na osobu a den, což je jedna z nejnižších hodnot v Evropě. Například v Itálii to bylo 220 litrů a v Portugalsku 204 litrů.

Podobnou spotřebu jako ČR mělo například Slovensko (79 litrů na osobu a den) a Estonsko (88 litrů na osobu a den). V roce 2021 spotřeba v ČR mírně stoupla na 93,2 litru na osobu a den. Tato hodnota je ale o 45,5 % nižší než v roce 1989, kdy dosahovala 171 litrů.

„V České republice je v současnosti většina obyvatelstva zásobována vodou z veřejných vodovodů, které jsou napojeny na dostatečně kapacitní vodárenské zdroje vody. Proto nebyly ani v suchých letech vážnější problémy s dodávkami pitné vody ve městech a větších obcích. Problémy se však citelně projevily v některých obcích využívajících lokální zdroje podzemních vod a studny. Budeme proto pokračovat v našich programech na výstavbu vodárenské infrastruktury i v efektivním propojování vodárenských soustav,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Zdroj: Kurzy.cz

 

Scroll to Top