VOS na opravy vynaložila 86 milionů a zvedla dostupnost vody

blank

Obrat Vodohospodářské a obchodní společnosti (VOS) v roce 2021 činil 234 milionů. Zisk přesáhl 16,57 milionů. Výsledek hospodaření nebude rozdělen mezi akcionáře. Firma ho využije na modernizaci infrastruktury.

Loni VOS vynaložila na obnovu a opravy téměř 86 milionů. Další prostředky ve výši 123 milionů investovala do dvou projektů na Hořicku a Kopidlensku/Sobotecku. Díky nim došlo ke zvýšení dostupnosti pitné vody v některých lokalitách. Předseda představenstva Jan Malý dodal, že objem prodeje pitné vody byl na úrovni 2,78 milionů kubíků vody a stočného na 2,89 milionů kubíků vody.

Scroll to Top