Podnikatel.cz: co ovlivňuje ceny vody?

blank

Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku ministerstva financí Je tedy regulována státem a obecně platí, že cena vody = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH. Připomíná to portál Podnikatel.cz.

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) se musí při stanovování výše ceny vodného a stočného tímto Cenovým věstníkem řídit, takže do kalkulace ceny vodného a stočného lze zahrnout pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk. PVK cenu navrhuje, musí projít schválením v Pražské vodohospodářské společnosti, (PVS), vysvětluje Tomáš Mrázek, mluvčí PVK.

Mezi významné faktory ovlivňující cenu patří náklady na nákup vody z podniků Povodí (ceny se liší dle jednotlivého Povodí), na chemikálie při čištění odpadních vod a úpravu pitné vody, na zpracování a odvoz kalů, na mzdy zaměstnanců, energie (elektřina) a v neposlední řadě potřeba investic do infrastruktury.

Miroslav Maňásek z firmy Aquarex WATERPROFIT závěrem doplňuje, že ve srovnání s mnoha vyspělými zeměmi je u nás cena vody stále nízká a do budoucna se dá očekávat její nárůst s tím, že vysoká cena vody nutí k jejímu hospodárnému využití. Tedy zbytečně neplýtvat a vodu čistit a znovu využívat.

Scroll to Top