Vláda představila priority předsednictví Evropské unie

blank

Vláda představila rámcové priority českého předsednictví. Ty bylo nutné oproti původní představě významně přehodnotit kvůli ruské agresi na Ukrajině. Proto se týkají především bezpečnosti Evropy.

Patří mezi ně řešení uprchlické krize, energetika nebo strategická odolnost evropské ekonomiky. Zacílení na bezpečnost vynucené ruskou agresí neznamená, že jsou opomenuty agendy spojené s ochranou životního prostředí, digitalizací nebo posilováním ekonomiky. Česká republika převezme po Francii předsednictví v Radě Evropské unie 1. července.

„Priority českého předsednictví výrazně ovlivnila ruská agrese na Ukrajině, kvůli které jsme museli zásadně přehodnotit, na co se česká vláda nejvíce zaměří. To ale v žádném případě neznamená, že se nebudeme soustředit na témata životního prostředí nebo, že snad odsouváme naplňování Zelené dohody pro Evropu. Naopak téma změny klimatu a přechodu k bezemisní energetice se prolíná všemi prioritami českého předsednictví a chceme i zhodnotit, jaké má válka na Ukrajině dopady na životní prostředí,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Důraz je kladen i na životní prostředí a klima. „České předsednictví Evropské unie ve složité době bude mít nabitý program v oblasti životního prostředí na evropské i globální úrovni. Budeme se ale také snažit ukázat české veřejnosti, proč heslo Evropa jako úkol znamená i pokrok v ochraně životního prostředí a klimatu, který dává jasný smysl i v současném náročném období pro celou Evropu,“ dodává náměstek pro řízení sekce ochrany klimatu MŽP Jan Dusík.

Priority českého předsednictví jsou rozděleny do pěti hlavních oblastí, které reagují na aktuální výzvy, ale také pokračují v naplňování dlouhodobých cílů EU. Prvním pilířem je zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny.  Druhým je energetická bezpečnost. Třetím pilířem pak posilování obraných schopností Evropy a kyberbezpečnosti nejen v konvenčních oblastech, ale i v nových doménách. Čtvrtým pilířem je strategická odolnost evropské ekonomiky. Pátým odolnost demokratických institucí, které jsou zásadní pro zachování prosperity Evropy. Mezi tyto patří například svoboda médií či otevřený dialog s občany. Úkolem českého předsednictví bude implementovat závěry Konference o budoucnosti. CZ PRES bude také usilovat o posilování hodnot EU v online i offline prostoru.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (Mzp.cz)

Scroll to Top