MPO podpoří zavádění inovací a digitalizaci v podnicích

blank

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo čtvrtou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Cílem je podle něj podpořit zavádění inovací v malých a středních podnicích. Projektové záměry mohou firmy posílat do 5. srpna 2022.

„S ohledem na současnou nelehkou ekonomickou situaci se snažíme podporovat především menší firmy. V tomto případě půjde o zavádění technických řešení, která napomohou zvýšit efektivitu a tím i konkurenceschopnost těchto podniků. V hodnocení žádostí bude příznivě zohledněno, pokud konkrétní projekt povede navíc k energetickým úsporám či jiným způsobem ke zvýšení energetické odolnosti, což je téma, které musíme řešit i na úrovni jednotlivých podniků,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

O podporu, která bude poskytována z Národního plánu obnovy, mohou žádat malé a střední podniky ze všech regionů ČR, včetně Prahy. Podpora je zaměřena na okamžik, kdy firma potřebuje zavést inovace do výroby, nebo uplatnit nové postupy či organizační schémata ve své činnosti a nabídky produktů na trhu. Ministerstvo dále uvedlo, že lze rovněž podpořit zefektivňování procesů prostřednictvím nových informačních systémů, které umožní zavést efektivnější řízení vztahů s odběrateli a dodavateli a také efektivnější řízení podpůrných činností v podniku.

„V souvislosti s tím, že jednou z priorit Národního plánu obnovy je digitální transformace, je důležitou podmínkou projektů v tomto programu tentokrát prvek digitalizace. Projekty musí naplnit alespoň jeden z deseti stanovených tzv. digitálních cílů, mezi něž patří například kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, senzorika či aditivní výroba využívající digitální data,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Scroll to Top