S úsporou vody nabízí pomoc i vláda

blank

Úspora vody v průmyslu je podle portálu Podnikatel.cz společně s modernizací distribuce tepla v systémech dálkového vytápění a podporou fotovoltaických systémů zmíněna ve vládním marketingovém rozcestníku Deštník proti drahotě.

Odkazuje tak na výzvu ministerstva průmyslu a obchodu na podporu cirkulární ekonomiky – úspory vody v průmyslu z Národního plánu obnovy. Od 12. května do 30. září 2022 mohou podnikatelské subjekty žádat o podporu až do výše 40 % způsobilých výdajů (výše dotace je 1–25 milionů).

Podpora je poskytovaná formou dotace a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh s tím, že předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu ze soukromých zdrojů příjemce. V programu je připravena miliarda korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Scroll to Top