Nová ČOV v areálu Aero Vodochody

blank

Firma Memsep ze skupiny Veolia, ve spolupráci se společností Hakov, předaly novou čistírnu odpadních vod v areálu společnosti Aero Vodochody. Projekt za 40 milionů tak umožní českému výrobci vojenských a civilních letadel splnit všechny požadavky na kvalitu vyčištěné odpadní vody a zároveň snížit náročnost obsluhy díky novému modernímu systému řízení. Původní čistírna byla koncipována pro 1600 ekvivalentních, dostala se ale hranici provozuschopnosti a byla nahrazena čistírnou s kapacitou 2000 ekvivalentních obyvatel.

„Díky instalaci nového moderního systému řízení se snižuje náročnost obsluhy čistírny a zvyšuje se bezpečnost provozu. Připravili jsme i projekt na zachycování dešťové vody, který má do budoucna potenciál výrazných finančních úspor a měl by samozřejmě i příznivý environmentální dopad. Dokládá snahu skupiny Veolia spolupracovat s průmyslovým sektorem na sladění jejich aktivit s ochranou životního prostředí,“ řekl Ondřej Beneš, technický a obchodní ředitel společnosti Veolia s tím, že projekt rekonstrukce čistírny odpadních vod probíhal za plného provozu.

Čistírna přispěje k ochraně životního prostředí. „Byl jsem překvapen, co dnes specializované společnosti dokáží s kvalitou odpadní vody. Jsme rádi, že díky nové čistírně odpadních vod můžeme přispět k ochraně životního prostředí. Předání navíc přichází v pravý okamžik a symbolizuje proces obnovy a celkové transformace, kterou naše společnost prochází,“ uvedl Viktor Sotona, prezident a CEO Aero Vodochody AEROSPACE. Čistírna bude provozována společností Středočeské vodárny ze skupiny Veolia, která do areálu dodává i pitnou vodu.

Zdroj: Naše voda

Scroll to Top