VAK Beroun k havárii vodovodu ve městě

blank

V berounské ulici Hudlická došlo ve čtvrtek 5. května k havárii vodovodního řadu. Po opravě při natlakování potrubí vznikly vzhledem k jeho technickému stavu a stáří další dvě poruchy. Firma proto zajistí po dohodě s vlastníkem vodovodu, městem Beroun, obnovu celého řadu v úseku od křižovatky s ulicí Čes. Armády až ke křižovatce Pod Lesem.

V současnosti je potrubí již zprovozněno a voda dodávána odběratelům. Výměna bude probíhat bezvýkopovou technologií. K odstávce vody by mělo dojít až při samotném přepojování nového potrubí, nejdříve ve středu 11. května. Při akci bude bez vody asi 100 odběratelů.

Jak uvedli berounští vodaři, tito odběratelé budou mít k dispozici náhradní zásobování a budou informováni o času uzavírky, aby si mohli odebrat vodu do zásoby. „S ohledem na stav původního potrubí, které je z oceli, nemůžeme vyloučit neplánované přerušení dodávky vody způsobené poruchou. Ukončení prací je plánováno na pátek 13. května,“ doplnila firma.

Největšími investicemi letošního roku jsou úpravy kalového hospodářství a provozní budovy v čistírně odpadních vod Hořovice, které si letos vyžádají více než 23 milionů. „Zhruba šest miliónů korun budeme investovat do obnovy technologie čistírny v Berouně zničené požárem. Na výměny vodovodů v ulicích Zvonařova a Šafaříkova v Berouně jsou vyčleněny čtyři milióny korun,“ řekl dříve technický ředitel Roman Badin. Akcionáři podpořili rozdělení 80 tisíc z nevyplacených podílů na zisku mezi tři charitativní organizace – Klub Zvonek, Svaz tělesně postižených Hořovice a Charitu Beroun.

Scroll to Top