SmVaK Ostrava k zásobování Oder pitnou vodou

blank

Investice do vrtů v okolí města v uplynulých letech a vybudování nové úpravny umožní rozvoj města a výstavbu, po níž je vysoká poptávka. Odry jsou největším městem v působnosti SmVaK Ostrava, které není napojeno na páteřní systém výroby a distribuce pitné vody pro Moravskoslezský kraj – Ostravský oblastní vodovod.

Jak uvedl mluvčí Marek Síbrt, spotřeba pitné vody ve městě dlouhodobě dosahovala limitních možností provozovaných zdrojů podzemní vody. Proto byl společností SmVaK Ostrava před několika lety vybudován nový vrt, který slouží jako postupná náhrada jednoho ze stávajících vrtů s postupně klesající vydatností. Další vrt v lokalitě byl v loňském roce sanován a převystrojen na plastovou výstroj. Vrt byl využíván již více než 80 let, jeho vydatnost postupně vlivem nepřetržitého provozu a stáří klesala. Technický stav původního ocelového vystrojení byl již za hranicí životnosti.

Tyto investice zajišťují vyšší provozní jistotu pro zásobování města při zvýšených odběrech.
Tři stávající vrty u Oder jsou hluboké více než 200 metrů. Díky nově vybudovanému vrtu došlo ke zlepšení situace z hlediska kapacity v době zvýšených, zejména sezonních, odběrů. Voda ze všech vrtů je čerpána do akumulace čerpací stanice ve městě a následně do vodojemu nad ním. Odtud je gravitačně rozváděna do města a přilehlých obcí.

Součástí akce budování nového vrtu byla také výstavba aerační věže v prostoru čerpací stanice. Cílem této technologie je odstranit provzdušňováním z vody plynné složky, které se přirozeně vyskytují v podzemní vodě. „Stavba nebyla z technického hlediska jednoduchá a museli jsme řešit řadu provozně komplikovaných situací. Nový vrt, vybudovaný nedaleko jednoho ze stávajících, má hloubku 260 metrů. Celá investice dosáhla včetně projektu, průzkumu až po samotné hloubení vrtu a dobudování potřebné infrastruktury více než devíti a půl milionu korun,“ doplnil ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Scroll to Top