PVK: Zkontrolujte si vodu ve studni

blank

Pražské vodovody a kanalizace doporučují minimálně jednou ročně zkontrolovat vodu ze studní, které nepodléhají  pravidelné kontrole. Společnost majitelům nabízí zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu tisíc korun včetně DPH.

„Je velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení její kvality,“ uvedl mluvčí Tomáš Mrázek.

V roce 2021 provedla laboratoř PVK 315 rozborů vzorků vod ze soukromých studní. Ty ukázaly, že 95 % analyzovaných vzorků neodpovídá alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly.

Problémem byly zejména nevyhovující mikrobiologické ukazatele. Součástí protokolu je také posouzení výsledků a v případě vzorků, které překročí hygienický limit, firma klientům doporučí vhodný postup řešení pro zlepšení kvality vody.

Přesný návod na odběr vzorků ze studny a další pokyny naleznete zde.

Scroll to Top